Om Selma Lagerlöf-arkivet

Välkommen till Selma Lagerlöf-arkivet! Vi kommer här att göra Selma Lagerlöfs verk tillgängliga digitalt i pålitliga versioner. Utöver Selma Lagerlöfs egna verk finns även material som kan belysa författarskapet: recensioner, brev, bilder, forskning. Den bibliografiska databasen innehåller fullständiga uppgifter om Lagerlöfs produktion, samt forskning om hennes författarskap.

Selma Lagerlöfs tryckta verk finns tillgängliga som e-text i textkritiska utgåvor. Man kan också jämföra olika tryckta versioner, samt läsa handskrivna manuskript och utkast.

Arkivet riktar sig till forskare, pedagoger och allmänhet. Material kommer att läggas ut efter hand. Det som nu finns tillgängligt rör det tidiga författarskapet.

Projektet möjliggörs tack vare samarbetet mellan KUNGL. BIBLIOTEKET, SVENSKA VITTERHETSSAMFUNDET och LITTERATURBANKEN.

Jenny Bergenmar